ÁSZF

Megrendelés menete:

Regisztráció nélkül a termék melletti űrlapot kitöltve cégünk a lehető leghamarabb felvesszük a kapcsolatot Önnel telefonon/emailen(természetesen nyitvatartási időben)

Vannak termékek amelyek azonnal elérhetőek,vannak amiket megrendelünk a vásárlóknak,ezekkel kapcsolatos infomációkat minden esetben megadjuk a vásárlóinknak.

Az automata visszaigazolás a megrendeléskor nem minösül szerződéskötésnek,várja meg mig munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot!!!

Néhány termék szállitása ingyenes,a termékek a szállitási dij hozzáadásával kerülnek a kosárba!Fontos:300.000huf br összeg felett kp fizetést a szállitmányozóink nem kezelnek

ebben az esetben előreutalással kell fizetnie a vásárlónak,amennyiben kp szeretne vásárolni vagy hitelkártyával fizet a szállitási dijon felüli ktg a vételár 1% !!!

Az elirás joga fenntartva!!!

Néhány nagyméretű/nagyértékű termék szállitása minden esetben egyeztetést igényel!!!

Cégünk 1995 óta üzemel. Első üzletünket az Oktogon üzletházban nyitottuk meg, majd 1063 Bp., Teréz krt. 39. alatt folytattuk tevékenységünket. Később a 1088 Bp. Rákóczi út 27/A alatt szolgáltuk ki vásárlóinkat. 2004. óta jelenlegi üzletünkben dolgozunk, a 1133 Bp. Hegedűs Gyula u. 88/ Vág u. 19 szám alatt.

Cégünk szórakoztató elektronikai termékek ,elektromos rollerek,kávégépek,egyéb termékek kereskedelmével foglalkozik. Üzletünk a legkülönbözőbb szórakoztató elektronikával foglalkozó márkák teljes választékával áll szíves rendelkezésére mindazoknak, aki szeretnének egy kiváló minőségű  televíziót, projektort, HiFi tornyot, DVD lejátszót, kamerát vagy bármi olyan eszközt, ami színesebbé teszi hétköznapjait.

Sok év gyakorlatával segítünk kiválasztani azt a multimédiás berendezést, ami leginkább megfelel az Ön igényeinek, készséggel megtervezzük !

Cégünk nem hagyományos Webáruház, hanem a hagyományos üzlet előnyeit a web nyújtotta reklámmal és kényelmi szolgáltatásokkal ötvözi. Bármilyen termékkel kapcsolatos kérdése van hivjon minket bizalommal!

Cégünkre a hatályos törvények szerint a 3 napos csere vonatkozik, amennyiben vásárolt termék hibás. Cégünk az elirás jogát fenntartja,kérjük minden esetben egyeztessen eladóinkkal.Az árváltozás joga fenntartva.

AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK ESETÉN:

Internetes vásárlás esetén:a készülék teljes csomagolása hibátlan és hiánytalan állapotban lehetséges.Amennyiben a csomagolása vagy a termék maga hiányos/sérült jogunkban áll csökkentett vételárat visszatériteni.Az ellálási jogot a vásárló 14 napon belül teheti meg.A termék visszaszállitása a vásárlót terheli.Fontos tudnia a fogyasztónak,hogy az ellálási joggal visszaküldött termékek tisztitása,csomagolás sérüléséből adodó ktg ek(amennyiben vannak)a fogyasztót terheli.A vásárló a termék kipróbálása mértékéig használhatja a terméket,ezt meghaladóan cégünknek jogában áll csökkentett értéken visszavenni a terméket!!!

1.1.  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
1.2.  Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
1.3.  A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
1.4.  Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
1.5.  Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
1.6.  A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
     1.6.1. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem
               befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
     1.6.2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
     1.6.3. olyan zárt csomagoláskövető felbontása után nem küldhető vissza;amely  termék tekintetében, amely 
               egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást
     1.6.4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más 
               termékkel.
1.7. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.
1.8.  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
1.9.  Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
1.10.  Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
1.11.  A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
1.12.  Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
1.13.  A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
1.14.  Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.Fontos:A terméket ne utánvéttel adja fel!!!!
1.15.  Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
1.16.  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
1.17.  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
1.18. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
1.19.  Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása 
         vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi peren kívüli jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél   számára:

  Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető.

 Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol a panaszkezelési szabályzat rendelkezései szerint.

 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

 Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

 A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

 A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei: A Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.,

 e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 06 (1) 488-2186, telefon: 06 (1) 488-2131

 A weboldal üzemeltetője: Interhifi Holding KFT

 Adószám:25135934-2-13

 Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári  Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 Illetékes: Pesti Központi Kerületi Biróság.